همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳.۱، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محور‌های دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:

ردیف

نام محور

استان

تعداد وسیله نقلیه

1

آزادراه کرج - تهران

البرز

161981

2

آزادراه تهران - کرج

البرز

139701

3

آزادراه کرج - قزوین

البرز

128186

4

آزادراه قزوین - کرج

البرز

122130

5

 آزادراه قم - تهران

تهران

94987

6

آزادراه ساوه - تهران

تهران

90642

7

شهریار-کرج

تهران

72168

8

 آزادراه تهران - ساوه

تهران

71770

9

آزادراه تهران - قم

تهران

66010

10

کرج-شهریار

تهران

60825

کاهش تردد در محور‌های برون شهری