به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی شبکه خبری آتی نیوز؛"حسن آقاجاني" در گفت و گو با خبرنگار این شبكه خبري گفت: حدود دو هزارو ۹۰۰ مورد تخلف در يكسال گذشته درمراكز تحت پوشش وزارت بهداشت مانند دانشگاه هاي علوم پزشكي، مشاهده شده است.

وی گفت: البته، ۵۸ هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت بهداشت به دنبال مچ گیری نیستند و حفط حیثیت افراد را با آموزش رعایت قوانین صحیح اداری در دستور کار خود قرار داده اند.

وي بابيان اينكه فقط دو دانشگاه در سطح كشور با بيشترين نيرو؛ پر تخلف بوده اند، گفت: خودپايشي و ارزشيابي فعاليت كاركنان اين وزارتخانه نيز درمجموعه كاري اين اعضاي اين هيات ها قرار گرفته است.