اولین اتوبوسی که به ایران وارد شد+عکس

تصویری از اولین اتوبوسی که به ایران وارد شد را عصرایران منتشر کرد.

اولین اتوبوسی که به ایران وارد شد+عکس