به گزارش افکار به نقل از آتي نيوز، در پايان مراسم يكي از حاضرين به اين بازيكن كه زماني از دوستان صميمي "ع .ن" بازيكن مشهور پرسپوليس و استقلال بود، متلكي مياندازد که ظاهرا به مسئله افشاگری اخیر رسانه ها پیرامون حضور چند بازیکن در یک پارتی نیز بی ارتباط نبوده است.

همين كنايه باعث ايجاد كتك کاري مقابل این هيات مذهبي ميشود و در نهايت با دخالت بزرگان محله، مسئله پايان ميپذيرد.