وعده‌های خرید اتوبوس برای پایتخت عملیاتی نشد

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در نود و سومین جلسه شورا اظهار کرد: شناورسازی ساعت کاری در کاهش حجم ترافیک اثرگذار بوده، اما به اندازه‌ای در تهران مسئله ترافیک مهم است که تاثیر آنچنان که باید احساس شود، نیست.

وی افزود: وعده‌هایی که برای اتوبوس داده شد آنگونه که باید عملیاتی نشد، متاسفانه ۱۰ سال است که از شرکت‌های خودروسازی اتوبوس خریداری نشده است.

چمران بیان کرد: در شرایط کمبود منابع مالی و اقتصادی برای تامین پول اتوبوس، شاهد هستیم که به اتوبوس‌ها و تاسیسات خدمات شهری آسیب می‌رسد.

وعده‌های خرید اتوبوس برای پایتخت عملیاتی نشد