دریاچه ارومیه، جایی که روزگاری در همین نزدیکی ها، " نگین فیروزه ای ایران " خوانده می شد، و " عروس دریاچه های ایران "؛ اما امروز، آن دریاچه پهناور و بانمک، تبدیل به کویری شور و زشت شده است و مسوولان، هنوز جلسه می گذارند و چایی می خورند که چه کنند و چه نکنند!


چه تلخ و غمبار است که بگوییم بیایید نقشه ایران را اصلاح کنیم و به جای دریاجه ارومیه بنویسیم: " کویر ارومیه - تأسیس ۱۳۸۹ "