به گزارش برنا؛ نیکبخت سکوت اختیار کرده به درخواست خبرنگاران برای انجام مصاحبه پاسخ منفی می دهد.