پرداخت نشدن معوقات رتبه بندی شایعه است

یوسف نوری ، وزیر آموزش و پرورش، امروز در حاشیه اختتامیه بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم در گرگان شایعه پرداخت نشدن معوقات نیمه دوم پارسال قانون رتبه بندی را رد کرد.

او با تاکید بر این که خیال فرهنگیان از پرداخت شدن معوقات، راحت باشد، افزود: اعتبارات برای پرداخت معوقات، موجود است.