رفع مشکل کمبود آنتی بیوتیک تا اواخر هفته

حیدر محمدی گفت: برای رفع کمبود‌ها به موازات افزایش تولید، حدود یک میلیون آنتی بیوتیک خوراکی و در اواخر هفته نیز ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار عدد وارد  کشور می شود و مشکل آنتی بیوتیک تا اواخر هفته رفع خواهد شد.

او افزود: چندین قلم از کمبود‌ها مربوط به مسئله تحریم است که تامین آن‌ها زمان بر بود. تلاش خواهیم کرد که بخش اساسی کمبود‌ها را ظرف مدت یک تا دو هفته آینده رفع کنیم.

رفع مشکل کمبود آنتی بیوتیک تا اواخر هفته

وی گفت: میزان تولید سرم توسط شرکت‌های تولیدکننده در هفته‌های آینده به ۱۵.۵ میلیون عدد می‌رسد.