هشدار به شهرداری محمد شهر برای یک حادثه مرگبار

چند روزی است که سگ های ولگرد وحشی در خیابان فردوسی محمد شهر کرج به کودکان معصوم مردم این منطقه حمله می کنند.

علی رغم تماس های پی در پی اهالی این محل شهرداری محمد شهر به اعتراض مردم این منطقه اهمیتی تا به امروز نداده است. 

آیا حتما باید حادثه تلخ که در سال های گذشته در شهر های مختلف کشور اتفاق می افتاد مجدد تکرار شود.

سگ ولگرد

بهتر نیست شهرداری محمد شهر سریعا این موضوع را قبل از یک حادثه مرگبار و تلخ حل کند.

امیدواریم هر چه زودتر این سگ های ولگرد در خیابان فردوسی محمد شهر جمع آوری شوند.