برچیده شدن همه مدارس سنگی کشور تا ۱۴۰۲

حمیدرضا خان‌محمدی گفت: یکی از اصول دولت مردمی به کارگیری ظرفیت مردم برای مشارکت در انجام کار‌ها و پروژه‌ها است. در سال  گذشته خیرین با صرف هزینه ۳۰۰ میلیارد تومان در کنار ما در مدرسه‌سازی مشارکت داشتند که نشان‌دهنده هم‌نوایی و هم‌کلامی برای مدرسه‌سازی است.

وی افزود: مدرسه‌سازی مهم‌ترین رکن در یک منطقه است؛ اگر همه به مدرسه‌سازی، مدرسه‌یاری و مدرسه‌داری کمک کنند نسل آینده آن گونه که باید، تربیت خواهد شد و ارزش افزوده خواهد داشت.

سرپرست سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس با اشاره به جمع‌آوری کلاس‌های درس سنگی اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۲ همه مدارس سنگی کشور را جمع خواهیم کرد. این مدارس که عمدتا در زاگرس قرار دارند و سنگی خشکه‌چین هستند، همه بهسازی خواهند شد و تا پایان ۱۴۰۲ مدرسه سنگی نخواهیم داشت.

برچیده شدن همه مدارس سنگی کشور تا ۱۴۰۲