این سلاح سرد عامل شهادت دو شهید امنیت مشهد است+عکس

سلاح سردی که مجید رهنورد با آن شهیدان «دانیال رضا زاده» و «حسین زینال زاده » را به شهادت رساند.

این سلاح سرد عامل شهادت دو شهید امنیت مشهد است+عکس