آخرین وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در مقابله با ویروس کرونا

 براساس اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، آخرین وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۱۴ تا ۲۱ دی  ۱۴۰۱ به این شرح است؛ از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش موادغذایی، اماکن عمومی و واحد‌های کارگاهی تحت پوشش، ۱۵۵۵۰۳ مرکز مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

 از تعداد ۳۰۷۱۷ مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش موادغذایی، اماکن عمومی و واحد‌های کارگاهی که اخطار دریافت کرده و به مراجع قضایی معرفی شده اند، ۴۳۲ مرکز پلمپ شده اند.

آخرین وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در مقابله با ویروس کرونا