شناسایی یک مکمل غذایی که به درمان بیماری‌های قلبی کمک می‌کند

محققان دانشگاه اوزاکا در ژاپن مکملی غذایی با نام تریکاپرین را شناسایی کرده اند که به درمان بیماریهای قلبی عروقی کمک می‌کند.

تری کاپرین علاوه بر تسکین علائم آزاردهنده و دردناک این بیماران باعث تجزیه چربی اطراف سلول‌های عضله قلب می‌شود. این مکمل همچنین منجر به کاهش قابل توجهی در تجمع تری گلیسیرید در رگ‌های خونی قلب می‌شود. بیماری عروق کرونر (CAD) که باعث باریک و بسته شدن رگ‌های قلب می‌شود، علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است.

اگرچه درمان‌هایی مانند دارو‌های کاهش دهنده کلسترول و استنت‌هایی برای درمان این بیماری‌ها وجود دارد، اما مرگ ناشی از این بیماری هنوز شایع است و به نظر می‌رسد برخی از بیماران در برابر درمان مقاوم هستند.

در این  پژوهش ، محققین نوع جدیدی از بیماری قلبی به نام کاردیومیوپاتی تری گلیسیرید (TGCV) را شناسایی کرده اند که در این بیماری عروق کرونر توسط رسوبات تری گلیسیرید ناشی از تجزیه سلولی تری گلیسیرید در سلول‌های ماهیچه صاف عروق مسدود می‌شود. محققان همچنین دریافتند که این وضعیت به ویژه در بیماران دیابتی و کسانی که تحت دیالیز قرار گرفته اند شایع است.

تیم تحقیقاتی تأیید کرد که این مطالعه اولین مطالعه از نوع خود است که مکانیسم تخریب تری گلیسیرید در سلول‌ها را روشن می‌کند و بنابراین از نظر تئوری یک درمان جدید امیدوارکننده برای آترواسکلروز عروق کرونر است، به ویژه آنکه همه بیماران به درمان‌های فعلی برای عروق کرونر پاسخ نمی‌دهند. نتایج این مطالعه راه را برای ایجاد یک رویکرد چند وجهی برای درمان بیماری‌های قلبی هموار می‌کند.

شناسایی یک مکمل غذایی که به درمان بیماری‌های قلبی کمک می‌کند