آخرین وضعیت نیم‌بها شدن بلیت مترو و اتوبوس

محمد آخوندی با اشاره به آخرین وضعیت پیشنهاد نیم‌بها شدن بلیت وسایل حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: تصویب هر نوع نرخی بر عهده شورای شهر تهران است.

وی افزود: در این خصوص برای سال آینده، تا تاریخ ١٥ بهمن‌ماه باید همه موارد به تصویب شورای شهر تهران برسد و شهرداری باید هر پیشنهاد احتمالی شامل بار مالی برای مدیریت شهر را تا پیش از تاریخ مذکور، به شورای شهر ارائه دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: استدلال‌های مختلفی برای نیم‌بها شدن خدمات ارائه می‌شود که در صورت مطرح شدن بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد. این پیشنهاد تنها در صورتی که به تصویب شورای شهر برسد، قابلیت اجرا دارد.

آخرین وضعیت نیم‌بها شدن بلیت مترو و اتوبوس