به گزارش افکارنیوز ،عباسی در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه افزايش مقدار وام ازدواج در دستور كار قرار دارد، گفت: در حال حاضر اين وام سه ميليون توماني به تمام متقاضيان پرداخت ميشود و اعتبار آن توسط بانك مركزي تامين ميشود.

وی با بیان اینکه طرح مسکن مهر متعلق به جوانان است، اظهار کرد: اکثریت ثبت نام کنندگان در طرح مسکن مهر را جوانان تشکیل می دهند.

به گفته عباسی، تمام جوانان واجد شرایط می‌توانند در طرح مسکن مهر ثبت نام و از چنین مزیتی بهره‌مند شوند.

ساماندهی پوشش در جامعه باید نظام باشد

وزير ورزش و جوانان در ادامه درباره چگونگي ساماندهي پوشش در جامعه عنوان كرد: نميتوان با همه برخورد يكساني داشت و بايد نظاممند اين مساله را ساماندهي كرد.