به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، به گفته کارکنان باغ وحش "لوجان" افرادی که تمایل دارند رابطه نزدیکی با حیوانات وحشی داشته باشند، میتوانند بدون هیچ نگرانی وارد قفس بشوند.

مدیر این باغ وحش می گوید: «از زمان بازگشایی باغ‌وحش لوجان در سال ۱۹۹۴ حتی یک مورد حادثه نیز برای بازدیدکنندگان اتفاق نیفتاده است. در حقیقت همه ما مطمئن هستیم هیچ خطری در کمین افرادی که تمایل دارند وارد قفس حیوانات وحشی شوند، ‌ وجود ندارد.»



برخی افراد معتقدند علت بی‌خطر بودن این حیوانات وحشی مصرف موادمخدر برای آنهاست اما کارکنان باغ ‌وحش این ادعا را رد کردند.



مدیر این باغ ‌وحش مدعی است: «این حیوانات وحشی از زمان تولد، تربیت می‌شوند و با مهربانی با آنها رفتار می‌شود و همین آموزش اولیه باعثمی‌شود از خشونت ذاتی آنها کاسته شود.»