به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا ؛این متخصصان در انستیتو كارولینسكای استكهلم آزمایشات جدیدی را انجام دادهاند كه نشان میدهد چطور عنصر نیترات كه جزو تركیبات طبیعی موجه در اسفناج و چندین نوع سبزی دیگر است میتواند موجب تقویت و نیرومندتر شدن ماهیچهها شود.برای دستیابی به این نتیجه كه به زودی در مجله تخصصی "فیزیولوژی" منتشر خواهد شد، پزشكان سوئدی نیترات را به طور مستقیم و به مدت یك هفته داخل آب آشامیدنی گروهی از موشهای آزمایشگاهی ریختند و سپس عملكرد عضلانی این موشها را با موشهای دیگری كه نیترات ننوشیده بودند، مقایسه كردند.

نتایج مقایسهها تایید كرد موشهایی كه در آب آنها نیترات ریخته شده بود، قدرت عضلانی خیلی بیشتری پیدا كرده بودند.آندرس هرناندز از متخصصان دپارتمان فیزیولوژی و فارماكولوژی در این انستیتو تشریح كرد: مقدار نیتراتی كه برای این موشها استفاده شد معادل مصرف ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم اسفناج در روز است كه برای انسان به راحتی قابل دسترسی است.این متخصصان دریافتند كه نیترات موجب افزایش دو نوع پروتئین طبیعی در ماهیچهها میشود كه به نوبه خود در ذخیرهسازی و آزادسازی كلسیم نقش دارند و این فرآیند برای انقباض عضلات حیاتی است.