به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در نشست خبری افزود: این سهمیه رسمی دی ماه نیست.

وی گفت: برای تاکسی های بنزین سوز نیز ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر اختصاص یافته است.