نگرانی و هشدارهای مسئولان ارشد دستگاه متولی امر سلامت در کشور از تغییر الگوی انتقال ایدز در جامعه به واسطه رفتارهای پرخطر جنسی، به قدری جدی است که رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت فرصتی ۵ ساله برای جلوگیری از بروز موج سوم این بیماری در جامعه تعیین کرده است.

مشکلات پیش روی جوانان برای تامین هزینه های ازدواج و زندگی، باعثشده که آمار جوانان مجرد رو به افزایش باشد به طوری که برنامه های در نظر گرفته شده برای برگزاری ازدواج آسان نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.