حج ۱۴۰۲ آغاز شد

امسال حدود ۸۸ هزار و ۵۵۰ زائر ایرانی در توافق با ‎عربستان در ‎ حج شرکت می‌کنند.

 سعید چلندری سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی بیان کرد: در ساعت ۵۰ دقیقه بامداد چهارشنبه ۳ خرداد اولین کاروان از شهر فرودگاهی امام خمینی به سرزمین وحی اعزام شد همچنین به ترتیب در ساعت ۱:۵۰  بامداد ، ۳ مداد و ۳:۵۰ بامداد پروازهای بعدی انجام می شود.

به گفته سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی بامداد چهارشنبه ۴ پرواز ایرباس ۳۰۰-۶۰۰ به سرزمین وحی اعزام شده و هر پرواز حدود ۲۴۰ نفر از زائران را جابه جا خواهد کرد.

به گفته سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران،  در عملیات حج امسال ۷۷۴ پرواز رفت و برگشت و ۱۵۴۸ سورتی پرواز انجام می شود.

او می گوید: شروع رسمی عملیات از شب گذشته با اعزام کاروان‌های پیش‌قراول شامل کارگزاران آغاز شد اما اولین کاروان حجاج ، بامداد سوم خرداد اعزام شده است؛ همچنین‌ سوم مرداد ‌پایان عملیات حج خواهد بود و در مجموع ۲۱ فرودگاه درگیر عملیات حج هستند.

 ۸۵ هزار ایرانی به حج تمتع اعزام می‌شوند