جمهوری اسلامی نوشت: ازقدیم میگفتند دوقلوها ارتباطهای غیر قابل توجیه دارند واین بار دوقلوی اهل ایالت کبک کانادا این موضوع را اثبات کردهاند.

این برادر و خواهر در یک روز در یک بیمارستان صاحب فرزند شدند. همسردانیل کاتور درحالی باردار بود که خواهر دو قلویش میشل کاتور هم انتظار به دنیا آمدن فرزندش را می‌کشید. دانیل در گفتگویی درباره این اتفاق عجیب گفت: نمی‌دانم چرا اما سه شنبه شب خواب دیدم خواهرم در روز چهارشنبه فرزندش را به دنیا می‌آورد بعد که با او تماس گرفتم به من گفت که به بیمارستان رفته و منتظر وضع حمل است. اما همسر خود دانیل هم به بیمارستان مشابه برای وضع حمل مراجعه کرد و دقیقا قبل از اینکه فرزند دانیل به دنیا بیاید، خواهرش صاحب فرزند پسر شد. همسر دانیل هم دختری به نام ربکا را به دنیا اورد که قرار بود طبق گفته پزشک در روز کریسمس به دنیا بیاید.


میشل هم صاحب پسری به نام سایمون شد.او در گفتگویی با روزنامه گلوباند میل گفت:”دکتر ما واقعا جا خورده بود ولی شاید هم این موضوع را باید به حساب شانس گذاشت ".ولی برادر او دانیل این طور فکر نمیکند:”وقتی که خوابم را به یاد میآورم نمیتوانم همه چیز را به حساب تصادف بگذارم.من تابحال چنین تجربهای را در زندگی با خواهرم نداشتم اما این بار مطمئنم اتفاقی غیر عادی افتاده است. مسئولان بهداشت ایالت کبک تایید کردهاند در بیست سال اخیر چنین چیزی در این ایالت سابقه نداشته است.