محمودی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: برای افزایش این محدوده ، طرحی را آماده کرده ایم که در جلسه روز دوشنبه ۲۹ آذر ، با حضور مسئولان شورای عالی ترافیک بررسی می شود.

وی درباره میزان کاهش آلودگی و ترافیک شهر تهران در زمان اجرای طرح زوج و فرد تصریح کرد: در مدت اجرای این طرح، ترافیک حدود ۷۰ درصد کاهش یافت و در کاهش آلودگی هوا هم بسیار موثر بود.

معاون عمرانی استاندار افزود: در مدت اجرای طرح زوج و فرد حدود ۱۰۰ هزار خودروی شخصی و ۱۵ هزار موتور سیکلت متوقف شد.

محمودی درباره ادامه فعالیت کارخانه های استان و شهر تهران هم گفت: کارخانه هایی که مجوز زیست محیطی دارند مشغول فعالیت شده اند.

وی درباره شرایط کنونی هوای تهران و تشکیل جلسه در این زمینه افزود: هنوز مطلبی درباره وضع هوا به ما گزارش نشده است و بر این اساس فعلا جلسه ای نداریم .