بسياري از عوامل تاثيرگذار بر عدالت در سلامت در خارج از حيطه اختيارات نظام سلامت است و ما بايد برنامههاي خود را با مشاركت سازمانها و وزارت خانههاي مرتبط شكل دهيم.

وی اضافه کرد: لازم است در این زمینه نسبت به حساس‌سازی سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مرتبط در سطح ملی و استانی به ویژه پیامدهای اقدامات و سیاست‌های اتخاذ شده از جانب آنان بر سلامت تلاش کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه شرایطی که مردم در آن رشد کرده، زندگی و کار می‌کنند همگی بر وضعیت سلامتشان تاثیرگذار هستند، گفت: شواهد نشان می‌دهد که هرچه فرد در وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین‌تر باشد از وضعیت سلامت نامطلوب‌تری برخوردار است و بنابراین می‌توان گفت که در واقع یک شیب اجتماعی در سلامت وجود دارد که از بالا به پایین طیف اقتصادی اجتماعی در حرکت است و به طور کلی هر طبقه نسبت به طبقه پایین‌تر خود از وضعیت سلامت بهتر برخوردار است.

وی تصریح کرد: بهبود وضعیت سلامت و کاهش بی‌عدالتی در آن، نیاز به اقداماتی ورای تمرکز موجود بر روی علل فوری و بی‌واسطه بیماری‌ها دارد و خود مستلزم توجه بر روی علت‌های ریشه‌ای بیماری‌ها و ناخوشی‌ها است.

وحید دستجردی با اشاره به تأکید دین اسلام بر حفظ سلامت گفت: ما به عنوان نظام سلامت نیز وظیفه خود می‌دانیم که در عرصه عدالت در سلامت گام برداشته و زیرساخت‌ها و ساختارهای مورد نیاز را نهادینه سازیم. موفقیت ما در عرصه بهبود سلامت و کاهش بی‌عدالتی‌ در سلامت بستگی به توجه جدی به علل اجتماعی زمینه‌ای آن دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به عضویت ایران در کمیسیون عوامل اجتماعی تعیین کننده در سلامت گفت: در ابتدای تأسیس این کمیسیون در سازمان جهانی بهداشت، جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای همکار در این زمینه انتخاب شده است. این کمیسیون به منظور بهبود وضعیت سلامت جهانی و کاهش بی‌عدالتی‌ها، یک حرکت جهانی را تشکیل داده و دولت‌ها تشکیلات مدنی، سازمان‌های بین‌المللی را به مشارکت فراخوانده است.

وی با اشاره به اینکه عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت به حیطه‌های کاری وسیع‌تر و اقدامات پایدارتری نیاز دارد گفت: خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق این نابرابری‌ها در سلامت، ساخته دست بشر بوده و قابل اجتناب هستند و از آن جا که علل آنها اغلب ریشه در مسائل اجتماعی دارد، بنابراین باید راه‌حل‌های اجتماعی نیز برای آنها پیدا کرد.