خبر:ساعاتی پیش محمود کدخدایی قهرمان سابق کشتی، ملقب به سلطان وحشت ژاپن؛ در تهران بازداشت شد.
وی که دارنده مدال طلای کشتی بوده چند سال قبل از ایران فرار کرده و با راه اندازی شبکه جرم و جنایت در ژاپن ملقب به سلطان وحشت می شود. یاکوزاهای ژاپنی از این فرد ترس دائمی داشته و اینک بعد از چند سال هنگام ورود به ایران بازداشت شد.