پزشكان آلمانی مردی مبتلا به سرطان خون و ویروس اچ.آی.وی را با سلولهای بنیادی ویژهای درمان كردند كه به نظر میرسد نسبت به اچ.آی.وی مقاومند. پزشكان مدعی هستند كه هیچ اثری از اچ.آی.وی در بدن او نیست!

به گزارش خبرآنلاین؛ بیماری ایدز چندین دهه میشود كه انسان را گرفتار خود كرده است. تلاشهای فراوان اما بینتیجه برای درمان این بیماری، ایدز را به بنبستی در پزشكی تبدیل كرده؛ اما این هفته در برلین، داستان تازهای در جریان است كه شاید امید تازهای برای درمان این بیماری ترسناك باشد.