به گزارش خبرآنلاین مهدی ابراهیمی، معاون توسعه و مدیریت سازمان میراثفرهنگی و گردشگری سمنان در مورد ایجاد این موزه در روستای چشمهعلی گفت: این روستا، از نظر موقعیتهای گردشگری و توریستی دارای جاذبههای بسیاری است و بهعنوان منطقه ییلاقی شناخته میشود.

در این منطقه، ساختمانی متعلق به آقامحمدخان قاجار وجود دارد که در میان یک چشمه قرار گرفته است. موقعیت این بنا باعثشد تا ما تصمیم بگیریم، آن را به موزه تبدیل کنیم.

او در ادامه به توضیح روند تبدیل این بنا به موزه پرداخت: ما پیشنهاد راه‌اندازی این موزه را به اداره کل موزه‌ها، ارائه داده‌ایم و مسئولان هم از این مکان بازدید کرده‌اند.

البته هنوز موضوع این موزه، مشخص نشده است اما احتمالا این موزه را با موضوع مردم‌شناسی، راه‌اندازی می‌کنیم. همچنین پس از ابلاغ اعتبار این طرح، ساخت موزه آغاز می‌شود.

استان سمنان دارای دو موزه باستانشناسی سمنان و مردمشناسی و باستانشناسی شاهرود است. سازمان میراثفرهنگی این استان چند طرح برای افزودن به تعداد موزههای این استان دارد که ساخت موزه روستایی چشمهعلی از جمله آنها است.