سرمربی تیم ملی امید هر سال در دهه اول محرم، در شیراز مداحی میکند.