به گزارش مشرق، فارس به نقل از پیسیورلد نوشت: "سین کوئل " یکی از کارشناسان در مرکز آزمایشگاه اینتل اظهار داشت: فناوری هماکنون در حال پدیدار شدن است و به مرور زمان نحوه تعامل ما با دستگاههای الکترونیکی و ابزارهای مربوطه را تغییر میدهد.

این اتفاق می‌تواند زودتر از ۵ سال آتی بیفتد که به پیش‌بینی این کارشناس فناوری، در آن زمان ابزارهای اینترنتی شکل واقعی‌تری خواهند داشت و به صورت سه‌بعدی در اختیار کاربران قرار خواهند گرفت.

کوئل توضیح داد: من فکر می‌کنم که تا ۵ سال آینده نحوه زندگی ماه بسیار تغییر می‌کند. برای پی بردن به این قضیه می‌توانید نگاهی به یک تا دو دهه گذشته داشته باشید. به گستردگی رایانه‌ها، اینترنت و دستگاه‌های الکترونیکی همراه در این دوره زمانی فکر کنید. ما با در اختیار داشتن تمام این نیروی رایانه‌ای در ابتدای مسیری قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم این نیرو را منفجر کنیم. ما هم‌اکنون هوشمندی و قابلیت‌های فراوانی را به این فناوری‌ها افزوده‌ایم و می‌توانیم در آینده قابلیت‌های سه‌بعدی را به آن اضافه کنیم. این مسئله می‌تواند نسبت به تجربه کنونی ما از فناوری بسیار متفاوت باشد.

او در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی این قضیه به وقوع بپیوندد، بسیاری از اقداماتی که روزگاری انجام آنها بسیار دشوار بود به راحتی صورت میگیرد. این اتفاق میتواند نشان دهنده تغییرات عمده و فاحش باشد.