خبر مهم به سربازان برای راهپیمایی اربعین ۱۴۰۲

در روزهای گذشته برخی از مشمولان غایب با مراجعه به ادارات پلیس گذرنامه توانسته بودند که گذرنامه ویژه اربعین دریافت کنند؛ این در حالی است که افرادی که به سربازی نرفته‌اند یا سرباز فراری هستند بر اساس قانون نمی‌توانند گذرنامه داشته باشند.

صدور گذرنامه ویژه اربعین برای مشمولان غایب باعث شد تا این افراد بخواهند که در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کنند و برای خروج از کشور به مرزهای زمینی و هوایی مراجعه کنند، اما در مرز متوجه شدند که پلیس گذرنامه و نیروهای مرزبانی اجازه خروج به آنها را بر اساس قانون نمی‌دهند.

اربعین

بنابراین وقتی که این افراد نمی‌توانند از سازمان وظیفه عمومی فراجا مجوز خروج از کشور دریافت کنند یعنی در مرزها هم از خروج آنها جلوگیری می‌شود و بهتر است به جهت تسهیل در ارائه خدمات و تردد در مرزها، مشمولان غایب از مراجعه به مراکز وظیفه عمومی و ادارات گذرنامه فراجا در سطح کشور  و مرز های زمینی و هوایی خودداری کنند.