فیش حقوقی فرهنگیان و معلمان با مزایای جدید در شهریور ۱۴۰۲

تغییرات فیش شهریور ۱۴۰۲ فرهنگیان اعلام شد. این مزایا در فیش حقوقی فرهنگیان قطعی شد تغییرات فیش شهریور ۱۴۰۲ فرهنگیان را در این خبر مشاهده کنید.فیش حقوقی شهریور ماه فرهنگیان با تغییرات زیر به روزرسانی شد:معوقه رتبه ی همکارانی که در شهریور حکم دارند.درج کد ۱۶۰ تحت عنوان کمک رفاهی در سمت راست فیش حقوق، کسر بیمه تکمیلی سهم کارفرما و کارمند در سمت چپ معافیت بیمه تکمیلی از مالیات می باشد.