۲۷ شهریور؛ آخرین مهلت مشاهده معدل توسط داوطلبان پذیرش بدون آزمون

داوطلبان همه گروه‌های آزمایشی که برای رشته‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی متقاضی شده‌اند می‌توانند اطلاعات مربوط به معدل کتبی مؤثر برای دیپلمه‌های شاخه نظری یا معدل کل مؤثر مربوط به شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش دریافتی از وزارت آموزش و پرورش را تا روز دوشنبه ۲۷ شهریور در درگاه my.sanjesh.org مشاهده و تأیید و یا عدم تأیید را اعلام کنند.

داوطلبان در صورتی که مغایرتی در اطلاعات معدل خود مشاهده کردند، لازم است نسبت به انتخاب گزینه «مورد تأیید نیست و سازمان سنجش مجدداً از آموزش و پرورش استعلام کند» اقدام کنند.

موارد عدم تأیید توسط داوطلبان برای بررسی مجدد به وزارت آموزش و پرورش ارسال خواهد شد که پس از دریافت معدل اصلاحی این دسته از داوطلبان از وزارت آموزش و پرورش، نسبت به اعمال آن در گزینش نهایی در رشته محل‌های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اقدام خواهد شد.

برای داوطلبانی که معدل آن‌ها از سوی آموزش و پرورش به سازمان سنجش ارسال نشده یا تاکنون دیپلم خود را اخذ نکرده‌اند، مقرر شده اطلاعات معدل این دسته از داوطلبان متعاقباً از سوی آموزش و پرورش ارسال شود. لذا در صورت ارسال معدل آن‌ها از سوی آموزش و پرورش به این سازمان، معدل ارسالی اوایل مهرماه در سامانه برای مشاهده و تأیید درج خواهد شد.

برای داوطلبانی که معدل آن‌ها توسط آموزش و پرورش ارائه نشود با توجه به اینکه در زمان مشاهده کارت ورود به جلسه و همچنین در زمان انتخاب رشته امکان مشاهده و ویرایش معدل به آن‌ها داده شده بود، معدل خوداظهاری در گزینش نهایی رشته محل‌های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی در نظر گرفته خواهد شد و در صورت مغایرت، قبولی داوطلب لغو و هیچ گونه اعتراضی قابل پذیرش نخواهد بود.

داوطلبانی که برای ثبت نام و انتخاب رشته محل‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی از تاریخ ۳۱ مرداد تا ۲۰ شهریور اقدام کرده‌اند معدل دریافتی آن‌ها متعاقباً در اوایل مهرماه از آموزش و پرورش اخذ و برای تأیید نمایش داده خواهد شد.

۲۷ شهریور؛ آخرین مهلت مشاهده معدل توسط داوطلبان پذیرش بدون آزمون