به گزارش افکار نیوز به نقل از خراسان،معاونت عمليات سپاه زاهدان، پرسنل معاونت اطلاعات سپاه زاهدان پس از انجام اقدامات اطلاعاتي و همکاري خانواده وي، محل اختفاي عامل انتحاري را کشف و در عملياتي غافلگيرانه وي را دستگير کرده و به معاونت اطلاعات ناحيه سپاه زاهدان انتقال دادند.