به گزارش افکار نیوز،مهین حمیدی در گفتوگو با ایسنا ، بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۱۵ نفر در مرکز نگهداری از کودکان خیابانی پذیرش شدهاند.

وی با بیان اینکه آمار کودکان خیابانی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، ادامه داد: تعداد افراد پذیرش شده در این مرکز طی سال گذشته حدود ۹۰ نفر بوده است.

حمیدی گفت: در سال گذشته نیز ۴۰ درصد از کودکان خیابانی دارای اعتیاد بودند که به محض ورود در مرکز نگهداری، سم‌زدایی شده‌اند.

وی با بیان اینکه فقط یک مرکز نگهداری از کودکان خیابانی در خراسان شمالی فعالیت دارد، افزود: ظرفیت نگهداری در این مراکز ۲۰ نفر است و کودکان در این مرکز به مدت ۲۰ و یا نهایتا ۴۰ روز نگهداری می‌شوند.

وی عنوان کرد: هدف این است که این افراد نزد خانواده‌ها برگردانده شوند، اما در غیر این صورت به مراکز شبه خانواده معرفی خواهند شد.

حمیدی توضیح داد: کودکان خیابانی کودکانی هستند که به علت بدسرپرستی و یا بی سرپرستی در خیابانها سرگردان هستند و گاهی بیکار و گاهی کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه اکثر کودکان خیابانی بیسواد و یا ترک تحصیل کرده‌اند، اظهار کرد: بیشتر این افراد زیر ۱۸ سال بوده و تمام آنها پسر هستند.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه دختر خیابانی در خراسان شمالی وجود ندارد، ادامه داد: در مرکز نگهداری از کودکان خیابانی خدمات مختلفی مانند روانشناسی و مشاوره ارائه می‌شود.

وی در خصوص ساماندهی کودکان خیابانی گفت: ساماندهی این افراد فقط برعهده اداره کل بهزیستی نیست و سایر نهادها نیز وظایف را به درستی انجام نمی‌دهند.

حمیدی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در رابطه با کودکان خیابانی و وظایف تعریف شده برای دستگاههای مربوطه در این مصوبه تاکید کرد: متاسفانه این دستگاهها همکاری لازم را ندارند و تمام وظایف به گردن این اداره کل افتاده است.

وی ادامه داد: باید اداره کار برای این افراد اشتغالزایی کند و باید به آنها خدمات بیمه ارائه شود.

حمیدی خاطرنشان کرد: تیمی متشکل از شهرداری، اداره کل بهزسیتی و دادستانی و دیگر نهادهای مربوطه برای ساماندهی آنها تشکیل شده، اما همه آن را رها کردهاند.