به گزارش افکار نیوز به نقل از تابناک، با نزدیک شدن به زمان برگزاری رقابت های المپیک لندن هر روز پروژه ای جدید در این شهر افتتاح می شود و "شارد" اکنون بلند ترین آسمان خراش اروپاست که توسط معمار ایتالیایی رنزو پیانو طراحی شده است و در آستانه المپیک در این شهر در میان نور افشانی افتتاح شد.