به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، با اعلام بازرسین اداره صنعت، معدن و تجارت مشهد مبنی بر اخذ وجوه اضافه ازسوی یک هتل بینالمللی در ارائه خدمات ورزشی به مسافرین هتل موضوع درشعب تعزیرات حکومتی مشهد مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

دراین راستا پس از انجام تحقیقات لازم و با توجه به قیمتهای مصوب سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تخلف گرانفروشی محرز تشخیص و مدیرهتل متخلف به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد.