به گزارش افکارنیوز ،مرتضي تمدن در گفتوگو با ايسنا ،درباره علت كاهش سن اعتياد به زير ۱۵ سال و همچنين شيوع مصرف سيگار در بين نوجوانان و دختران، گفت: مبارزه با مواد مخدر بايد از كانون خانواده، مدرسه و دانشگاه آغاز شود و در تريبونها و معابر بايد با اين پديده شوم اجتماعي مبارزه شود.

وی افزود: باید این واقعیت را بپذیریم که دنیا این تجارت پر سود و مرگبار را رها نخواهد کرد لذا ما باید جامعه خود را در مقابل این پدیده مصون کنیم و اینکه تصور کنیم باید ریشه مواد مخدر در دنیا خشکانده شود تا از ایران هم ریشه کن شود تصور و انتظار بجایی نیست.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید مصونیت در برابر مواد مخدر در خانواده، مدرسه، دانشگاه و جامعه ایجاد کنیم، تصریح کرد: همه باید پای کار بیایند و معتقدم که مبارزه با مواد مخدر فراگیر نشده است لذا زمانی می توانیم از فراگیری این مبارزه صحبت کنیم که خانواده ها، مدارس، دانشگاهها و تمام نهادها و دانشگاهها وارد گود شده باشند هنوز تا این نقطه فاصله داریم و نباید خودمان را دلخوش کنیم.

تمدن در خاتمه خاطرنشان کرد: هنوز آنهایی که باید با همه ظرفیت باید پای مقابله با مواد مخدر بیایند، نیامده‌اند.