به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، سعید مرتضوی با اشاره به استقبال بسیار خوب جامعه از آزمون استخدامی تأمیناجتماعی، گفت: ثبتنام حدود ۹۸ هزار نفر در این آزمون نشانه اعتماد کامل شرکتکنندگان به سلامت آن است و امیدواریم با اعلام نتایج اولیه و شروع مراحل گزینش پذیرفتهشدگان، شاهد آغاز به کار همکاران جدید این صندوق در هفته تأمیناجتماعی باشیم.

وی معرفی صحیح تأمین‌اجتماعی و آشنایی جامعه با قداست این صندوق را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: مسائل اصلی مورد توجه تأمین‌اجتماعی از آموزه‌های اسلامی سرچشمه می‌گیرد که لزوم فرهنگ‌سازی و توجه به ریشه‌های اسلامی تأمین‌اجتماعی از ضروریات این صندوق است.

وی تأمین‌اجتماعی را از پدیده‌های جدید جوامع بشری و دارای مبانی قانونی و شرعی دانست و ادامه داد: برقراری عدالت اجتماعی مهمترین هدف ایجاد سازمان‌های تأمین‌اجتماعی در همه کشورهاست و این موضوع که در اساسنامه سازمان بین‌المللی تأمین‌اجتماعی نیز به آن اشاره شده، در آیات متعدد قرآن کریم به خصوص آیه ۲۵ سوره حدید مورد تأکید قرار گرفته است.

وی ایجاد امنیت‌خاطر و آرامش در جامعه را دیگر هدف عمده تأمین‌اجتماعی بیان کرد و ادامه داد: به این مسئله نیز در آیه ۲۹ سوره اعراف پرداخته شده و نوع دوستی و محبت نیز که از دیگر اصول تأمین‌اجتماعی در همه کشورهاست، در جای‌جای قرآن کریم و از جمله در آیه ۷ سوره انبیاء مورد تأکید قرار دارد.

مدیرعامل تأمین‌اجتماعی رفع فقر و محرومیت را از دیگر اهداف تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: آیه ۱۰ سوره حجرات نیز از جمله آیات کلام‌ا… است که به این مسئله اشاره دارد.

مدیرعامل تأمین‌اجتماعی معرفی درست این صندوق به اقشار مختلف و اصلاح نگرش عمومی به تأمین‌اجتماعی را نیازمند برنامه‌ریزی صحیح عنوان کرد و گفت: بایستی به نحو صحیح و با بهره‌گیری از امکانات موجود برای فعالیت‌های ارتباطی صحیح در تأمین‌اجتماعی اقدام شود.

مرتضوی در ادامه این مراسم، پرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی که از ۳۷ سال پیش انباشته شده بود را نشانه حمایت کامل دولت از تأمین‌ اجتماعی دانست و گفت: دریافت این مطالبات حاصل تلاش و تدبیر در تأمین‌اجتماعی است، اما کسانی که جز بهانه‌جویی و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای حرف دیگری ندارند به این اقدام افتخارآفرین نیز انتقاد می‌کنند و ایراد می‌گیرند.

مرتضوی از طی مراحل قانونی واگذاری ۹ شرکت از مجموع ۲۱ شرکت واگذار شده به تأمیناجتماعی خبر داد و گفت: با دریافت سود این شرکتها و افزایش نقدینگی تأمیناجتماعی شاهد تحول جدی در خدمات این صندوق خواهیم بود.