به گزارش افکارنیوز،در اين يادداشت آمده است:

پدیده زشت زنان خیابانی، پدیده‌ای جهانی است و در عموم کشورها با شدت و ضعف وجود دارد، در کشور ما هم هرچند این پدیده، ضعیف است اما در همین حد هم زیبنده و شایسته جامعه ما نیست و باید برای حل و ساماندهی آن تدبیر شود. درحال حاضر، دستگاه‌های مسئول، ساماندهی زنان خیابانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و این زنان که از طریق مراجع انتظامی و قضایی به سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند در مراکز مداخله در بحران سطح ۱،۲ و ۳ پذیرفته و از طریق اقدامات مشاوره، مددکاری و توانمندسازی، سامان‌دهی می‌شوند.

اما همیشه وقتی درباره گروه‌های مخرب خیابانی بحثمی‌شود، اصطلاح «زنان خیابانی» است که ورد زبان‌هاست و از پدیده «مردان خیابانی» حرفی گفته و شنیده نمی‌شود. در حالی که مردان خیابانی در تخریبگری اخلاق و هنجارها نه‌تنها دست‌کمی از زنان خیابانی ندارند بلکه حتی مخرب‌تر از زنان خیابانی هستند.

زنان خیابانی معمولاً با تیپ و ظاهری مشخص قابل شناسایی هستند، اما مردان خیابانی در قالب یک تیپ و ظاهر مشخص ظاهر نمی‌شوند. مبالغه نیست اگر بگوییم خیابانی شدن نیازهای هوس‌آلود این دسته از مردان است که پدیده زنان خیابانی را تقویت می‌کند و اگر برخوردی کارشناسانه و قاطع با این گروه از مردان شود می‌توان به کاهش آمار زنان خیابانی امیدوار بود.

در حال حاضر، بی‌حیایی و بی‌پروایی مردان خیابانی به جایی رسیده است که در مسیر اطاعت از هوس‌های شیطانی خود، فقط به زنان خیابانی بسنده نمی‌کنند بلکه برای عموم زنان و دختران از متأهل و مجرد گرفته تا محجبه و بدپوشش، ایجاد مزاحمت می‌کنند.

مردان خیابانی بخوانید نامردان خیابانی که عموماً سوار بر خودرو، مقاصد غیراخلاقی خود را دنبال می‌کنند، به محض مشاهده زنان و دختران منتظر تاکسی یا اتوبوس‌های واحد با توقف در مقابل آنان، رفتاری وقیحانه از خود نشان می‌دهند و بی‌حیایی در پیش می‌گیرند.

چنین رفتار وقیحانه‌ای در اکثر موارد، با اعتراض زنان و دختران روبه‌رو می‌شود و حتی گاهی کار به داد و فریاد و زد و خوردهای فیزیکی کشیده می‌شود. گروهی دیگر از مردان خیابانی، سوار بر خودرو، برای زنان یا دختران ماشین سوار ایجاد مزاحمت می‌کنند. در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که این مزاحمان بی‌اخلاق، با تعقیب خودروی زنان و دختران، مسیری طولانی را طی و ایجاد مزاحمت می‌کنند. مردان خیابانی پیاده را هم باید به سواره‌ها اضافه کرد!

با این وصف، بی‌تردید باید نیروی انتظامی قاطعانه با مردان خیابانی برخورد کند و دستگاه قضایی نیز با صدور احکام درخور، این افراد ضداخلاق را به جزای اعمال هنجارشکنشان برساند.