به گزارش افکارنیوز ،دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با مهر افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته برای ظرفیت پذیرش در سال تحصیلی جدید، در مجموع ۱۰ درصد افزایش ظرفیت نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.

وی افزود: این میزان افزایش ظرفیت با توجه به شیوه جاری در کنکور سراسری، پذیرش عمدتاً غیربومی در رشته های علوم پزشکی، رعایت استانداردهای آموزشی نسبت استاد به دانشجو و کارگاهها و آزمایشگاهها صورت گرفته است.

محققی خاطرنشان کرد: استانداردهای موجود آموزشی اقتضا می کند که افزایش ظرفیت متناسب با امکانات صورت گیرد.

ایجاد مشکل برای دانشگاههای علوم پزشکی در پی تحمیل دانشجو بیش از ظرفیت موجود

وی با اشاره به تحمیل تعداد دانشجوی بیشتر در سال گذشته گفت: سال گذشته فراتر از چند هزار نفر به مجموع ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی از طریق سنجش اضافه شد که این موضوع مشکلات زیادی را برای دانشگاهها ایجاد کرد و دانشگاهها مجبور شدند با بسیج امکانات صندوق رفاه و تدارک خوابگاه این موضوع را رفع و رجوع کنند.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: از سوی دیگر افزایش ظرفیت متوازن با تکالیف برنامه ۵ توسعه و ظرفیت داخلی دانشگاهها صورت می گیرد.

میزان افزایش ظرفیت در دکتری حرفه ای دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی

وی یادآور شد: افزایش ظرفیت در رشته دندانپزشکی ۱۰ درصد درنظر گرفته شده که امکان افزایش نیز به دلیل وابسته بودن این رشته به تجهیزات پیشرفته، وجود ندارد. برای رشته داروسازی ۵ درصد افزایش درنظر گرفته شده که به دلیل اینکه این رشته از آموزش های تخصصی برخوردار است نیز امکان افزایش ظرفیت بیشتر از این ندارد.

محققی اظهار داشت: رشته پزشکی حداقل ۱۰ درصد افزایش ظرفیت خواهد داشت که در صورت فراهم شدن امکانات به ۱۵ درصد نیز خواهد رسید که در حال بررسی موضوع هستیم.

افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پرستاری

وی مهمترین حوزه افزایش در علوم پزشکی را در رشته پرستاری عنوان کرد و گفت: به دلیل نیاز مبرم به پرستار در کشور افزایش حداقل ۲۰ درصدی برای رشته پرستاری در نظر گرفته ایم که امکان افزایش ۵ درصدی هم خواهد داشت.

کمبود هیات علمی در دانشکده های پرستاری

معاون آموزشی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: البته موضوع افزایش ظرفیت پرستاری یک موضوع چالش برانگیز است چرا که در دانشکده های پرستاری با کمبود هیات علمی مواجه هستیم و جذب های اخیر هم نتوانسته مشکل را حل کند و امیدواریم با جذب بیشتر نسبت استاد به دانشجو را در این حوزه بهبود ببخشیم.

محققی مجموع افزایش ظرفیت در گروه کارشناسی رشته های علوم پزشکی را ۱۰ درصد عنوان کرد و گفت: این میانگین برای رشته های مختلف متفاوت خواهد بود.