به گزارش افکارنیوز به نقل از عصرایران ،روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران اعلام كرد: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات آیت الله ایروانی با پیش شماره ۵۵۲۴، ۵۵۲۹ در محدوده جاده ساوه، شهید رجایی، مبارزان و در مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش شماره ۷۷۰۵ الی ۷۷۰۸، ۷۷۳۶ الی ۷۷۳۸ در محدوده شهرک امید و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۸ در محدوده خیابانهای سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، دوم شرقی به مدت ۳ وز دچار اختلال میشود.

همچنین در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳،۲۲۲۸، ۲۲۲۹،۲۶۱۰ الی ۲۶۱۳ در محدوده خیابان های شهید لواسانی، شهید آقایی، آریا و در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره ۲۲۶۰ الی ۲۲۶۴،۲۲۰۰ در محدوده خیابانهای ظفر، فرید افشار، بلوار آرش، دولتشاد، پروین، تایباد، افشین به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.