به گزارش افکارنیوز به نقل ازمهر ، هر ساله سازمان بهزیستی تعدادی از این کودکان را ساماندهی و نگهداری می کند بطوریکه براساس آمارهای موجود سال گذشته ۶ هزار کودک خیابانی درکشور جمع آوری و در مراکز بهزیستی نگهداری شده اند که ۱۲۰۰ نفر آنان در استان تهران بوده اند.

در گذشته کودکان خیابانی و کار با هر لباس و وضعیتی در چهارراهها و مناطق مختلف شهر اقدام به تکدی گری می کردند اما به تازگی برخی از این کودکان لباسهای فرم به تن دارند و گویا از سوی فردی و یا گروهی سازماندهی شده اند.

در نگاه اول به نظر می رسد سازمان بهزیستی با دادن لباسهای متحد الشکل به این کودکان آنها را ساماندهی کرده اما مسئولان بهزیستی این موضوع را رد کرده و عنوان می کنند که در تهران هیچیک از کودکان کار لباس هماهنگی به تن ندارند و هیچ اقدامی از سوی آنان انجام نشده است.


این درحالی است که کارشناسان امور اجتماعی معتقدند لباسهای فرم کودکان نشان دهنده این است که فعالیت آنان در سطح شهر سازماندهی شده است و این امکان وجود ندارد که چند کودک به خودی خود لباس یک مدل بپوشند و در چهارراهی کار کنند.


از سویی دیگر مسئولان سازمان بهزیستی عنوان می کنند که فعالیت کودکان کار در خیابانها بهتر از این است که جمع آوری و اجرای روشهای قهر آمیز باعثشود به کارهای زیر زمینی کشیده شوند و دیگر از آنها نشانی پیدا نشود.


آنها معتقدند کارهای زیر زمینی باعثاز بین رفتن کودکان در مکانهای نامناسب و نمور و تاریک می شود به همین دلیل نباید روشهای تحکمی برای جمع آوری و ساماندهی آنان اعمال شود.


در همین رابطه مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستیبه خبرنگار مهر گفت: طرح ساماندهی کودکان کار و واعطای لباسهای فرم به آنان فقط در خراسان رضوی با همکاری شهرداری در حال انجام است و در تهران چنین طرحی وجود ندارد.


حبیب الله مسعودی فرید در مورد لباس متحدالشکل کودکان در سر چهارراهها افزود: ممکن است برخی از خانواده ها به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، کودکان خود را برای کار سر چهارراه بفرستند و تعدادی از این کودکان نیز توسط باندهایی به این کار مجبور می شوند که شاید لباس یک رنگ و یک مدل نیز تن آنان کنند.


وی با اشاره به اینکه برخی از کودکان کار و متکدی دارای خانواده بدسرپرست هستند، تاکید کرد: در اینگونه موارد برای تکدی گری، کودک و یا نوزاد را روزانه و یا ماهیانه از خانواده و یا آشنای خود اجاره می کنند.


مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: باندهای تکدی گری با پوشاندن لباسهای یک رنگ به کودکان احساسات مردم را برای کمک به این کودکان جریحه دار می کنند.


وی با اشاره به اینکه جمع آوری کودکان خیابانی برعهده شهرداری با همکاری نیروی انتظامی است، گفت: پس از جمع آوری این کودکان برای نگهداری به سازمان بهزیستی تحویل داده می شوند.


فرید با اشاره به اینکه دو مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان در تهران وجود دارد، اظهار داشت: در کل کشور نیز ۳۸ مرکز نگهداری از این کودکان وجود دارد که ظرفیت هر مرکز ۴۰ کودک است بنابراین بهزیستی امکان نگهداری تمامی کودکان را ندارد بلکه هدف اصلی ما توانمند سازی و خانواده محوری است.


به گفته وی، براساس آمارهای بدست آمده ۹۵ درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواده هستند به همین دلیل برای کاهش آسیب کودکان خیابانی باید خدمات سرپایی به این کودکان ارائه شود و شب نیز به خانواده های خود باز گردند در غیر اینصورت تنها جمع آوری این افراد مشکلی را حل نخواهد کرد.


مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی افزود: جمع آوری صرف بدون ارائه آموزشهای لازم و توانمند سازی کودکان کار و خیابان و ارائه روشهای قهر آمیز و تنبیهی نه تنها مشکلی را حل نمی کند بله باعثمی شود که این کودکان از سطح شهرها به کارگاههای زیر زمینی رفته و گرفتار مشکلات بسیار بیشتری شوند.


با این همه و با وجود گفته های متولیان ساماندهی کودکان خیابانی، همچنان این موضوع که این باندها چگونه اقدام به استثمار کودکان می کنند و چرا با آنها برخورد جدی نمی شود در ابهام باقی مانده و مسئولان هم تا کنون پاسخ روشن و واضحی به آن ندادهاند.