به گزارش افکارنیوز به نقل از پارس ناز، این خانم ۹۳ ساله راشل ویچ نام دارد و از سال۱۹۶۴ این مرکوری زیبا را سوار شده است و چیزی بیش از ۵۷۶ هزار مایل با آن رانندگی کرده است.او میگوید بخاطر ضعیفی بیش از حد چشمانش دیگر قادر به رانندگی نیست. به گفته کارشناسان این ماشین خیلی سالم است و علیرغم اینکه سالها از زمان تولیدش میگذرد بسیار خوب نگهداری شده است و این خانم ریچ است که دیگر قادر به استفاده از آن نیست.علیزغم اینکه این ماشین مسافت زیادی را پیموده است اما رکورد این مقوله به یک ولوو متعلق به آقای گوردون است که ۳ میلیون مایل با آن رانندگی کرده است . اما از سال ۱۹۹۸ تا کنون خانم ویچ رکورددار است .