به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ محمد جواد محمدی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه صبح امروز در نشست خبری که در سالن همایش های وزارت علوم برگزار
شد طی سخنرانی گفت: براساس گزارش توسعه انسانی که هر ساله توسط سازمان ملل منتشر می شود مردم(مردان و زنان) ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می دهند و این درحالی است که ساختار و روندجمعیتی در بسیاری از کشورها درحالت عدم تعادل قرار دارد.

وی افزود: می توان اینطور بیان کرد که برخی از کشورهای در حال توسعه با رشد بی رویه جمعیت و برخی دیگر نیز با رشد منفی سالخوردگی جمعیت مواجه هستند.

محمدی تصریح کرد: ساختار کلی جمعیت همانند یک اندام واره است که باید بین تمامی اندام آن نوعی تعادل پویا برقرار باشد.

همچنین تغییرات جمعیتی، متاثر از عوامل اقتصادی و اجتماعی است و بر همین اساس هدف سیاست های جمعیتی همواره بر حذف تعادل پویا بوده است.

وی تصریح کرد: تغییرات جمعیت باید به طور مداوم مطالعه شود و در دورنمای تحولات جمعیتی ترسیم شود در صورتی که مطالعات انجام شده احتمال خارج شدن جمعیت تعادلی را نشان می دهد و سیاست های جمعیتی لازم باید اعمال شود.


محمدی در ادامه گفت: متاسفانه در زمینه تحولات جمعیتی در کشور نهاد خاصی وجود ندارد که به دنبال مباحثو سیاست های جمعیتی باشد و این در حالی است که بسیاری از کشور ها دارای کمیسیون جمعیتی هستند. البته خوشبختانه در ایران به دنبال چنین نهادی هستند.

وی افزود: هم اکنون در کشور با روند رشد پایین جمعیت مواجه هستیم که براساس پیش بینی سازمان ملل با ادامه این روند رشد در سال ۱۴۲۰ قدر مطلق جمعیت کشور به صفر رسیده و با پدیده انقراض نسلی مواجه می شویم.

وی خاطر نشان کرد: باید سیاستی اندیشیده شود که رشد جمعیت به دو و یک دهم درصد برسد تا از بروز چنین مشکلاتی در جامعه جلوگیری شود.