تعطیلی ادارات اصفهان سه شنبه 30 آبان 1402؟

تعطیلی ادارات اصفهان فردا سه شنبه اعلام شد؟ فردا ادارات اصفهان تعطیل است؟ فردا سه شنبه ادارات اصفهان تعطیل شد؟ تعطیلی ادارت اصفهان سه شنبه 30 آبان اعلام شد؟

 تاکنون خبری مبنی بر تعطیلی ادارات اصفهان فردا (30 آبان سه شنبه)اعلام نشده است.

تعطیلی ادارات اصفهان سه شنبه 30 آبان 1402؟

با توجه به افزایش آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور از جمله اصفهان در روزهای گذشته برخی تعطیلی ها برای مدارس و ادارت صورت گرفت. با این حال برخی سوال ها در فضای مجازی مطرح می شود که تعطیلی ادارات اصفهان فردا سه شنبه 30 آبان اعلام شد؟ فردا ادارات اصفهان تعطیل است؟

تعطیلی ادارات اصفهان به دلیل آلودگی هوا تنها در صورتی اعلام می شود که شاخص آلودگی هوا در شرایط ناسالم برای تمامی افراد بشاد. در حال حاضر میانگین کیفیت هوای اصفهان ۱۱۸ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس است.