سرویس مذهبی افکار نیوز- مقام معظم رهبری به مناسبت تولد حضرت زهرا و روز زن (76/7/30) فرمودند:
فکر رشد زنان از لحاظ معنوی و اخلاقی بایستی یک فکر رایج در میان خود زنان باشد. خود بانوان بیشتر باید به این مسأله بیاندیشند، خود آنان باید به معارف، به معلومات، به مطالعه، به مسائل اساسی زندگی رو کنند.

همان تربیت غلط غربی موجب شد که در دوران حکومت طاغوت در این کشور، زنان به آرایش، تجملات، زینتهای بی خودی، تبرج و خودنمایی تمایل پیدا کنند، که این هم از نشانه های مرد سالاری است. یکی از نشانه های مردسالاری غربی ها همین است که زن را برای مرد می خواهند؛ لذا می گویند زن آرایش کند تا مرد التذاذ ببرد! این مرد سالاری است.

می خواهند مرد آزاد باشد، حتی برای التذاذ بصری، لذا زن را به کشف حجاب و آرایش و تبرج در مقابل مرد تشویق می کنند. البته این خود خواهی را بسیاری از مردان دور از دین خدا، در جوامعی که از دین خدا بهره مند نبودند، از دورانهای قدیم هم داشتند. امروز هم دارند. غربی ها هم مظهر اعلای این بودند. این مساله که زن به سمت معرفت، علم، مطالعه، آگاهی، کسب معلومات و معارف حرکت کند، باید در میان خود بانوان خیلی جدی گرفته بشود و باید به آن اهمیت داده شود.

منبع: درآمدی بر شخصیت زن در اسلام،ص۲۰۶.