معلمان و فرهنگیان مدارس غیر انتفاعی بخوانند | نحوه رتبه بندی مدارس غیر انتفاعی

احمد محمودزاده در این باره اظهار کرد: «رتبه‌بندی در حوزه مدارس غیردولتی با محوریت خود مدارس است. مدرسه یک چهارچوبی دارد؛ بخشی از مباحث آموزش و پرورش به بحث سخت‌افزارها برمی‌گردد که در قالب فضا، تجهیزات و نیروی انسانی مورد توجه قرار دارد و بخشی هم نرم‌افزاری است که در قالب برنامه‌های آموزشی پرورشی مورد توجه قرار می‌گیرد.»

محمودزاده با اشاره به اینکه ما در بحث رتبه‌بندی مدارس غیردولتی دنبال تلفیق این دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هستیم، تصریج کرد: «امکانات، تجهیزات و فضای استاندارد که توسط آموزش و پرورش تعریف شده است، اینکه چه امکاناتی متناسب با رشته‌های مختلف باید وجود داشته باشد و کدام نیروی انسانی باید تدریس در این مدارس را انجام دهد و حتی مدیریت این مدارس را بر عهده بگیرد. این موارد کاملا مورد توجه قرار گرفته و تمام شاخص‌ها تعیین شده است.»

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه کمک این عوامل در ارتقاء شاخص‌های آموزش و پرورش مورد تاکید است، اضافه کرد: «این موارد از محورهای بستر رتبه‌بندی مدارس غیردولتی است.»

معلمان و فرهنگیان مدارس غیر انتفاعی بخوانند | نحوه رتبه بندی مدارس غیر انتفاعی

محمودزاده با تأکید بر اینکه طی سال‌های گذشته ما هم این نگاه ویژه را داشتیم که چنین اتفاقاتی باید در مدارس غیردولتی بیفتد، گفت: «حتی باید سیاست‌های ما متناسب با رتبه‌بندی مدارس شکل بگیرد و متناسب با رتبه‌های مدارس شهریه‌ها را اعلام کنند تا دامنه شهریه مدارس در این بستر معرفی شود. این ممیزی باید توسط خود آموزش و پرورش اتفاق بیفتد و خود مدارس درجه خاص خود را داشته باشند و بر اساس آن با این مدارس برخورد داشته باشیم.»

وی ادامه داد: «به این ترتیب رقابت سالمی بین مدارس اتفاق ‌می‌افتد و اگر مدرسه‌ای هم رتبه‌های پایینی داشت با دریافت این شاخص‌ها از آموزش و پرورش، سطح خود را ارتقا خواهد داد.»

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: «مطالعات عمیق در این حوزه صورت گرفته است. شاخص‌ها مشخص است و با تلفیق همه این موارد و بر اساس اهداف سند تحول بنیادین، ان شاالله این رتبه‌بندی را انجام می‌دهیم.»

محمودزاده بیان کرد: «ما تحت این طرح، کنترل شهریه مدارس را مورد توجه قرار دادیم. نباید اجازه دهیم به دانش‌آموز و معلم و اولیا ظلم شود. در مدارس غیردولتی ابعاد مختلف آموزش و پرورش را مورد توجه قرار خواهیم داد و کیفیت برنامه‌ریزی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی را در مدارس غیردولتی مد نظر داریم.»

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه مدرسه، واحد صنفی و اقتصادی نیست، اضافه کرد: «خیلی از همکاران ما در مدارس غیردولتی چنین نگاهی ندارند و دغدغه مسائل فرهنگی و تربیتی را دارند.»

وی با تاکید بر اینکه با تخلفات در مدارس غیردولتی برخورد خواهیم کرد، اضافه کرد: «مدرسه هم نیاز دارد و منابعی لازم دارد. به همین خاطر به صورت معقول در بحث شهریه نگاه و رصد خوبی داریم و تصمیمات خوبی در این راستا گرفته شده و در آینده هم جریان خواهد داشت.»

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با تاکید بر اینکه باید نگاه‌های آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار بگیرد، گفت: «معلمان و مؤسسان بزرگوار در مدارس غیردولتی به مسائل آموزشی و پرورشی به خوبی می‌پردازند.»

محمودزاده بیان کرد: «نوعاً طی دو سال اخیر هم در فضای مدارس غیردولتی این نگاه اعمال شده است و با یک رویکرد متفاوت تا به امروز حرکت کردیم. همه این تجارب را در استان‌های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل و ... برای حکمرانی مطلوب و متناسب با سیاست‌های آموزش و پرورش و برنامه‌های وزیر محترم آقای صحرایی اعمال کردیم. انشالله مسیر خوبی را در راستای ارتقای جایگاه علمی آموزش و پرورش، با افزایش رویکردهای پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کشور طی خواهیم کرد.».