به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا ، ارارد لوو، مزرعهدار اهل ایالت کیپتاون آفریقای جنوبی در پی افزایش شمار دزدیده شدن گوسفندان در این منطقه، در اقدامی جالب توجه گوسفندان خود را به تلفنهای همراهی مجهز کرده است تا از حال آنها با خبر باشد.

وی این تلفن‌های همراه را به دور گردن گوسفندان خود نصب کرده است و این تلفن‌ها در مواقع خطر با ارارد تماس می‌گیرند. این تلفن‌ها وقتی گوسفند شروع به دویدن کند به طور خودکار با ارارد تماس برقرار کرده و به او در خصوص دزدیده شدن گوسفند هشدار می‌دهند.

ارارد در این خصوص می‌گوید: وقتی گوسفندان شروع به دویدن می‌کنند، تلفن به من زنگ می‌زند و می‌گوید " گوسفند شماره یک " یا " گوسفند شماره دو " و به این ترتیب من می فهمم که در مزرعه ۷۵۰ هکتاری خود کجا را به دنبال گوسفند بگردم.

وی پس از آنکه طی چند هفته گذشته ۲۷ گوسفند و ۱۳ بره خود را از دست داده بود به این فکر افتاد و چهار دستگاه تلفن مانند را به گردن چهار گوسفند خود از چهار گله مختلف در چهار بخش مختلف مزرعه خود بسته است و با برقراری تماس متوجه میشود که دزد به کدام گله حمل کرده است.