به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در خصوص کاهش تصدی گیری دولت، بخشنامه ای جهت ساماندهی خوابگاههای غیردولتی به دانشگاههای کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، تمام دانشجویان روزانه ساکن خوابگاههای غیردولتی که خوابگاه مذکور از صندوق رفاه دانشجویان مجوز گرفته است مشمول یارانه تغذیه با ضریب سه می شوند.

تمام خوابگاههای غیردولتی که دارای مجوز فعالیت از صندوق رفاه دانشجویان هستند می توانند از تعرفه آموزشی محاسبه هزینه آب، برق و گاز بهره مند شوند.

در حمایت از خوابگاههای غیردولتی دارای مجوز صندوق رفاه دانشجویان، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موظف هستند فقط به این خوابگاهها دانشجو معرفی کنند، در غیراینصورت تمام مسائل و مشکلات احتمالی به عهده دانشگاه خواهد بود.

برای تمام دانشجویان روزانه که در خوابگاههای غیردولتی ساکن هستند در صورت تقاضا از سال تحصیلی آینده وام مسکن برای نخستین بار پرداخت خواهد شد.

بر اساس تفاهم نامه ای که میان صندوق رفاه دانشجویان و مدیر نظات بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حال مبادله است، فعالیت خوابگاههای بدون مجوز صندوق رفاه دانشجویان غیرقانونی بوده و اداره کل اماکن با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.

صندوق رفاه دانشجویان جهت سهولت در صدور مجوز خوابگاههای غیردولتی به مدارک ناقص مجوز موقت و به محصض تکمیل پرونده مجوز قطعی صادر می کند.