سرویس مذهبی افکار نیوز- در آمد از راه گرفتن اجرت بر کاری که انجامش حرام است، حرام می باشد.
سوال: پول هایی که سلمانی بابت تراشیدن صورت می گیرد حلال است یا حرام؟ و بر فرض حرمت اگر پولهای حلالش مخلوط باشد و بخواهد اموالش را تخمیس کند دوباره باید تخمیس کند یا خیر؟

جواب: با اجرت ریش تراشی علی الاحوط(بنابر احتیاط واجب) معامله پول حرام می شود، و در موارد مخلوط شدن پول با حرام احوط تخمیس است(خمس دادن پول)، و پول حلال در بین که از در آمد کسب و متعلق خمس است جداگانه خمس دارد.

منبع: احکام عمومی،ج3،ص83.